Konverzačný krúžok ANJ pre 6., 7., 8. ročník

Konverzačný krúžok ANJ pre 6., 7., 8. ročník

Krúžok je zameraný na rozšírenie slovnej zásoby a jej aktívnom používaní v komunikácii. Zároveň si žiaci budú upevňovať nadobudnuté gramatické vedomosti. Okrem aktívneho rozprávania budú žiaci rôznym spôsobom pracovať so zadaným textom (čítanie, počúvanie, video).

Fotogaléria