Search

Atletika a všeobecná pohybová príprava

Atletika a všeobecná pohybová príprava

Atletika a všeobecná pohybová príprava

Externý lektor: Mária Šimeková

Krúžok je určený pre deti so zameraním na všeobecnú pohybovú prípravu a atletiku.

Fotogaléria