Search

Matematické prechádzky

pondelok a podľa dohody aj poldňové/ celý deň skôr cez víkend

Práca s programom MathCityMap, tvorba prechádzok cez daný program a absolvovanie reálnych matematických prechádzok v rôznych mestách.

Fotogaléria