Search

Turisticko-cyklistický krúžok

krúžok prebieha po vzájomnej dohode

Krúžok je zameraný na rozvoj telesných zručností žiaka. Hlavným obsahom krúžku je turistika, cyklistika, pohyb a vzťah k prírode. Krúžok bude prebiehať nepravidelne a po vzájomnej dohode medzi žiakmi. Väčšinou sa uskutoční počas celého roka a najmä popoludní a cez víkendy, prípadne podľa dohody cez týždeň. Žiaci na krúžku spoznajú prírodné zaujímavosti najmä na Slovensku, ale aj v zahraničí či prihraničí, naplánujú trasu, a potom ju následne absolvujú. Vychádzky môžu byť naplánované rôzneho typu – turistická, cyklistická, vedomostná, podľa náučných chdníkoch, po prírodných zákutiach, po mestských zákutiach a podobne. Žiaci sú tak motivovaný k pohybu a majú možnosť spoznať prírodu Slovenska či významné alebo neznáme slovenské mestá.

Fotogaléria