Ako zvládať mimoriadny stav na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19

Linka podpory nášho školského odborného tímu (školský psychológ, školský špeciálny pedagóg) určená pre členov školského spoločenstva.

Milí naši žiaci, rodičia,

všetci prežívame v súčasnej dobe veľmi ťažké obdobie. Nevieme, čo bude zajtra, dni sú plné nečakaných situácií a ťažkostí, ktoré treba riešiť. Niekedy sú dni lepšie, niekedy zase horšie. Uvedomujeme si, že najmä v takýchto náročných situáciách je vzájomná podpora, ponúknutá pomoc a pocit spolupatričnosti to, čo nám po tej ľudskej stránke výrazne pomáha prekonať i tie najťažšie dni…

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Ak máte otázky ohľadom psychického zvládania tejto záťažovej situácie, alebo Vás zaujíma, ako pracovať doma s deťmi, ozvite sa mailom, telefonicky či správou našej školskej psychologičke p. Mirke Majdovej.

Koordinátor prevencie
Psychologička
907 405 082

"Proces uzdravenia sa začína vtedy, keď sa veci pomenujú pravým menom."

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

Pre školskú špeciálnu pedagogičku p. Ľubku Sedlákovú sú v centre záujmu predovšetkým žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (zdravotne znevýhodnení žiaci, ako sú žiaci s vývinovými poruchami učenia atď.) Rada Vám odpovie na Vaše otázky, poradí ako postupovať pri učení, prípadne odporučí, poskytne materiály na domáce precvičovanie oslabených funkcií.

Špeciálna pedagogička
902444441

Kontaktovať ma môžete každý pracovný deň na hore uvedenom telefónnom čísle alebo kedykoľvek prostredníctvom emailu.

Čo je náplňou práce špeciálnej pedagogičky a prečo som tu?

Pravdepodobne si už počul/-a alebo si sa stretol/stretla s tým, že tvoj spolužiak, spolužiačka, kamarát, kamarátka je „dys“ alebo má problém so sústredením, je hyperaktívny/-a, je v „spektre“, je asperger, alebo aspergerka.