Dodržiavaním opatrení vytvárame bezpečie

Školy proti Covid

Rúško

RÚŠKO musíme mať na tvári vždy, keď ideme von z triedy: na chodbe, na WC, v jedálni, pri presunoch s vyučujúcim (v budove školy neustále, prvé 2 týždne aj v triede povinne počas vyučovania II. stupeň, gymnázium).

 

Chránime ním nielen samých seba, ale najmä svoje okolie. Nemôžeme vedieť, či môj spolužiak alebo spolužiačka sa práve dnes nestretne so starými rodičmi, alebo ľuďmi náchylnejšími na vírusy, infekcie, … .

Účinok rúška sa zvyšuje počtom ľudí, ktorí ho nosia. Odborníci odporúčajú, že sa máme správať tak, akoby sme všetci boli potenciálne chorí a tomu prispôsobiť aj naše správanie.

Jednoduché filtračné rúško, teda to chirurgické alebo to, ktoré sme si ušili doma, slúži v prvom rade ako základná bariéra. Stojí v ceste nákazám, ktoré sa z tela chorého prenášajú vzduchom pomocou drobných kvapôčok pri kašľaní, kýchaní a dokonca aj pri obyčajnom dýchaní.Všetky typy rúšok ponúkajú okrem ochrany zraniteľných slizníc aj druhý dôležitý benefit, bránia zbytočnému dotýkaniu tváre. Ľudia sa dotýkajú tváre približne
23-krát za hodinu
. Vďaka rúšku klesá riziko, že si vírus prenesieme z kontaminovaného povrchu, ako napríklad z kľučky, bezprostredne do oblasti úst a nosa.

 

Buďme vzorom pre druhých a zodpovední. Nosenie rúška má význam v prípade, že ho nosíme správne, t.j. že máme prekrytý nos aj ústa. Na povrchu rúška sa zachytávajú rôzne baktérie a vírusy.

Vo vonkajšom priestore si ho môžeme dať dole.

Odstup

S kamarátmi, spolužiakmi v skupine i mimo nej, hoci sa máme radi, sa neobjímame, nechytáme sa za ruky, keď nemusíme, nedotýkame sa ani ich vecí. Odstup znižuje riziko nakazenia okolím, pretože z tela chorého sa bacile prenášajú vzduchom pomocou drobných kvapôčok pri kašľaní, kýchaní a dokonca aj pri obyčajnom dýchaní (dôvod ako pri rúšku).

 

Ruky a dezinfekcia

Pri príchode do triedy, po použití WC, ale aj pred konzumáciou jedla si ruky vždy umyjeme mydlom. Nezabúdajme na to, že ak sa chytáme vrchnáku koša, na ktorom sa udržiavajú bacile a špina, umytie rúk je žiadúce. Tiež si umývame ruky ráno po príchode do triedy a po príchode z veľkej prestávky. Keď máme pocit nečistých rúk, neváhajme, ruky umývajme.

Rukami sa nedotýkame očí, nosa a úst. Sú to priame cesty pre bacile do nášho tela. Ak je to potrebné (pri kýchaní, svrbení, kašľaní) použime papierovú – hygienickú vreckovku (kapesník ).

Pre našu bezpečnosť si vždy pri vstupe do budovy školy dezinfikujeme ruky.

 

Ranný filter 07:00 – 08:00 

Pre prevenciu a obozretnosť sa každé ráno pred vstupom do školy vykonáva zdravotný filter. Buďme dôslední, nevieme kde, kedy a ako sa môžeme nakaziť.

 

Vetranie v miestnosti

Vetranie triedy sa uskutočňuje vždy pod dozorom pedagóga cez vyučovaciu hodinu, nie počas prestávok. Vetrajme kratšie a často.

 

Izolačná miestnosť

Izolačná miestnosť je zriadená u špeciálneho pedagóga na starej chodbe. Môžeme ju použiť aj v prípade, ak sa žiakovi pod rúškom zle dýcha, je mu nevoľno.

 

WC nie je verejná akcia 

Na WC chodíme jednotlivo, zbytočne sa na toaletách nezdržiavame príliš dlho, aby sme zamedzili zhromažďovaniu a premiešavaniu sa s inými skupinami. Po použití WC si mydlom umyjeme ruky. Buďme v tomto zodpovední!

 

Spoločne ochránime nás všetkých.