Pohybová príprava a gymnastika

Pohybová príprava a gymnastika 4. roč. (p. S. Piasecký, ACADEMY), ročný poplatok za krúžok je 30€ pondelok 14.05-15.35, prezenčne

Fotogaléria