Dagmar Scherhauferová

Dagmar Scherhauferová

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Hudobná výchova
Jazyk anglický

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne