Tomáš Jendruch

Tomáš Jendruch

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Spojená škola

Členstvo v orgánoch školy

Predmety, ktoré učí

Katolícke náboženstvo
Katolícke náboženstvo

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne