Ing. Helena Artimová

Ing. Helena Artimová

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Spojená škola

Predmety, ktoré učí

Žiadne

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne