Nina Bečárová

Nina Bečárová

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Materská škola, Spojená škola, Základná škola

Predmety, ktoré učí

Žiadne

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne