Nina Bečárová

Nina Bečárová

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Účet ŠJ (Prima banka):

SK36 5600 0000 0032 0929 4007

Na tento účet sa poukazujú príspevky stravníkov za stravné (potravinové náklady).

Organizačná zložka školy

Spojená škola

Predmety, ktoré učí

Žiadne

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne