Vieš hovoriť po EURÓPSKY?

Vieš hovoriť po Európsky?
Vieš hovoriť po EURÓPSKY?

Záujem študentov o témy ako umelá inteligencia, ľudské práva či fungovanie EÚ ma milo prekvapil. Bola som veľmi očarená zodpovednosťou, pripravenosťou a kvalifikovanými otázkami, ktoré študenti kládli. Podpora vzdelávania mladých ľudí mi leží na srdci, a preto dúfam, že si z tohto stretnutia študenti odniesli nové vedomosti. Diskusia bola príjemnou možnosťou stretnúť sa s mladými ľuďmi, ktorí prejavujú záujem o témy spájajúce sa s Európskou úniou či prácou europoslancov a pevne verím, že sa aj naďalej budú zaujímať o politické dianie doma i v zahraničí.

Miriam Lexmann, europoslankyňa
8. 10. 2021 žiačky 7. ročníka predviedli mladším spolužiakom svoje zručnosti s používaním prostredia micro:bit. Prezentácia sa uskutočnila pri dodržaní pandemických opatrení tak, aby sa žiaci nepremiešavali. Žiačky 7. ročníka prezentovali prácu s micro:bit pred...
V piatok 8.10. sa žiaci 1. až 7. ročníka zúčastnili projektového dňa „Hovorme o jedle“. Tentokrát deti spoznávali niečo, s čím sa bežne stretávajú na tanieri – krumple, grule, bandurky, švábka či spisovne zemiaky. Počas troch hodín sa...
Vážení rodičia, posielam Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami. Zmeny sa týkajú ospravedlňovania neprítomnosti detí materskej školy z dôvodu ochorenia. Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka z dôvodu ochorenia na...
Vážení rodičia, dávame Vám na vedomie aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy z dôvodu novej vyhlášky ÚVZ SR. Zmeny sú dve: 1. Upravené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (príloha č.2) 2. Nové tlačivo určené pre...
Gratulujeme 🙂 Opora priateľa    1.miesto   Garbiarova Agata _5A   2.miesto   Allesandra Ftacnikova 2B   3.miesto   Garbiarova Agata _5A Dominanty Záhoria 1.miesto     Zajackova_ Simona 7A 2.miesto     Ballek Bruno  3C 3.miesto     Longauerová Lea  Hrdinovia...