Mgr. Maroš Fedor

Krédo

Úradné hodiny

Informácie

Organizačná zložka školy

Gymnázium, Základná škola

Členstvo v orgánoch školy

Predmety, ktoré učí

Žiadne

Krúžky, ktoré vedie

Žiadne