Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Priestory ŠKD sa nachádzajú v samostatnej budove v areály školy. Súčasťou klubu je areál zdravia s preliezkami, opičou dráhou, trampolínou a samostatným priestorom s ohniskom na opekanie.
V školskom klube máme v tomto roku sedem oddelení. 

PLATBA ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

v školskom roku 2019/2020

Mesačný poplatok:                18€ za každé dieťa a nezávisle na počte dní, ktoré dieťa trávi v školskom klube.

Pokyny k platbe:

Číslo účtu IBAN:                      SK05 5600 0000 0032 0929 0006

Variabilný symbol:                 jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky   platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa – nájdete ho na web stránke školy po prihlásení do Internetovej žiackej knižky csmalacky.edupage.org / Komunikácia / Platby.

Konštantný symbol:                0308

Správa pre prijímateľa:          meno a trieda žiaka – SKD

Spôsob platby:                      bezhotovostným prevodom na účet (nie vkladom na účet) Poplatok môžete uhradiť aj v násobných splátkach (napr. jednorazovo vo výške 180€ alebo v 2. splátkach vo výške 90€ atď.)

Termín úhrady:                     do 10. dňa v mesiaci (septembrová splátka do 20.9.)

Ak platba nebude včas uhradená, príp. nebude neuhradená po opakovanom upozornení, môže byť žiak z ŠKD na základe tejto skutočnosti vylúčený.

Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne s vedúcou školského klubu.

Kontakt na vedúcu ŠKD: Bc. Ľubica Voltemarová, 0910 842 378, lubica.voltemarova@gmail.com
 

Rozdelenie oddelení v ŠKD pre šk.rok 2019/2020

V priestoroch domčeka ŠKD

1.oddelenie: pani vych. Irena Černá : 1.B + deti zo 4.B : N. Gulárová,L. Miklášová, P. Pappová, N. Muranská

2.oddelenie: ved.vychov. Bc. Ľubica Voltemarová : 2.A + deti zo 4A,B : D. Filípek, B. Hollý, M. Leskovský, O. Pelec, J. Hoferek, S. Polák

  1. oddelenie: pani vych. Mária Zelenková : 2.C + deti zo 4.B :  N. Fedorová,T. Ihnátová, S. Lániková, N. Pavúčková, S. Pavúčková,

4.oddelenie : pani vych. Bc. Anna Suchá : 1.A + deti zo 4.B : T. Konečný, B.Šíp, M. Šimuna

  1. oddelenie : pani vych. Dagmar  Scherhauferová : 1.C

Priestory v školských  triedach :

6.oddelenie : pani vych. Blanka Jacečková: 2.B + deti zo 4.A : P. Godanyiová, L. Chlepková, K. Šoková

7.oddelenie : pani vych. Monika Cabanová : 3.A + deti zo 4.A : L. Mikulová, V. Voltemarová

  1. oddelenie : pani vych. Sr.Karmelka : 3.B

Dôležité oznamy:

1.Deti, ktoré budú mať ŠKD v domčeku potrebujú vrecúško s papučkami.

2.Stretnutie rodičov detí z prvých ročníkov v ŠKD  bude v utorok 3.9. 2019 o 16.30 h v domčeku, kde vás poinformujeme o činnosti, režime dňa a poplatkoch v ŠKD.

  1. Rodičia detí ,ktoré majú klub v škole budú mať stretnutie v stredu 4.9.2019 o 16.30 h v spoločenskej miestnosti v budove školy. Budeme vás informovať o činnosti , odchádzanie detí zo ŠKD a poplatkoch.

Účasť rodičov je potrebná.

Priestory ŠKD sa snažíme každý rok modernizovať, pričom minulý rok prešli rozsiahlou rekonštrukciou. Každé oddelenie je vybavené novým moderným nábytkom a didaktickými a podnetnými hrami. Triedy a chodby sa snažíme v spolupráci s deťmi pútavo vyzdobovať výtvormi detí. Pre deti počas celého školského roka pripravujeme zaujímavé a pestré aktivity (jesenná výzdoba – Plody našich záhrad, gaštanová súťaž – Zbiera celá rodina, výroba vencov na hroby, sviatok sv. Mikuláša, príprava na Vianoce, karneval, opekačky, návšteva kultúrnych podujatí, plavárne, verejného klziska, oslava Dňa detí a pod.).
Činnosť v klube začíname každý pracovný deň rannou službou od 6.00hod. Poobedná činnosť trvá do 17.30 hod.