Instagram

Facebook

Virtuálna prehliadka školy

Youtube

Milí rodičia žiakov I. stupňa,
 
dovoľte nám, aby sme Vás oboznámili s režimom a organizáciou činnosti v Školskom klube detí v novom školskom roku 2020/2021.
 
Prosím Vás o pozorné prečítanie priloženého listu.
 
Ďakujeme!