Aktuality od 19. apríla

Aktuality od 19. apríla

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Vážení rodičia, priatelia,
dovoľujeme si Vám poslať aktuálne informácie k návratu žiakov do školy.
Aktuality
 • Na stránke školy a v prílohe správy je aktualizovaná Interná smernica o vnútornom režime školy s vyznačenými zmenami – smernica osobitne definuje Plán adaptačného obdobia pre žiakov 2. stupňa, upravuje usmernenia k školskej dochádzke, povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest a špecifikuje preukazovanie negatívnych testov i potvrdení o výnimke.
 • List školskej psychologičky k procesu adaptácie žiakov a triednych kolektívov v škole, priložený v prílohe.
 • Od 19. apríla sa žiaci I. stupňa učia podľa bežného rozvrhu, aj s účasťou iných pedagógov.
 • Upravený rozvrh žiakov 8. a 9. ročníka je zverejnený na stránke školy (v časti COVID-19) a v Edupage/Triedna kniha.
 • Školská jedáleň –  všetci stravníci 8. a 9. ročníka sú od 19. apríla prihlásení na odber stravy. V prípade, že nemáte z rôznych dôvodov záujem o stravu, je potrebné urobiť elektronickú odhlášku!
 • Prihlasovanie na kloktacie testy (žiaci 2. stupňa ZŠ) bude spustené v pondelok 19.4. Prosíme rodičov, aby svojim deťom pred testovaním ukázali inštruktážne videá. Kloktacie testovanie prebehne na škole vo štvrtok 22. apríla poobede (podrobnejšie inštrukcie ešte prídu).
 • Prihlasovanie na Ag-testovanie (žiaci a rodičia 2. stupňa a rodičia 1. stupňa, 4.G) bude spustené ako tradične v stredu 21.1. a prebehne v piatok 23.4.
 • Trvalý oznam – v piatok poobede je hlavný vchod z dôvodu Ag-testovania uzavretý (používa sa bočný od jedálne).
Odpovede na najčastejšie otázky
 • Platnosť testu – 7 kalendárnych dní
 • Zákonný zástupca žiaka predkladá tlačivo „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (za seba) a súhlas so spracovaním osobných údajov“ (príloha č. 2a), ktorým preukazuje negatívny test na ochorenie COVID-19 alebo výnimku z testovania. Na čestnom vyhlásení uvedie dátum vykonania testu. Spolu s čestným vyhlásením predkladá aj kópiu potvrdenia negatívneho výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie o výnimke. Za preukázateľné splnenie tejto povinnosti sa považuje aj snímka obrazovky (tzv. screenshot) sms správy alebo nejakej inej podoby obrazovky (telefónu alebo monitora počítača) o výsledku testu, príp. potvrdenia preukazujúceho uplatnenie výnimky. Čestné vyhlásenie sa spolu s potvrdením predkladá vždy opakovane po ukončení platnosti testu (podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU platí 7 kalendárnych dníalebo po ukončení platnosti potvrdenia o výnimke.
 • Žiak má prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) rúškom alebo inej preventívnej ochrannej pomôcky (šál, šatka) vo všetkých priestoroch školy (v interiéri i v exteriéri). Použitie respirátora je dobrovoľné.
Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na Vaše/naše deti! 🙂
Prajeme Vám veľa pokoja, sily a vytrvalosti do ďalších dní.
.cšm

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Školská literárna súťaž – „Starí rodičia, sme tu stále s vami a pre vás“
Milí študenti, úcta k starším, pokora v službe pre nich a ich dôležitosť v našom živote je výnimočná. Preto sme sa rozhodli pokračovať v duchu už prechádzajúcich aktivít smerovaných k spájaniu sa so staršími. Vyhlásená literárna súťaž ostáva vo vašich...
Sv. omša zo školskej kaplnky 12.01.2022 o 08.05
Milí priatelia. Svätá omša bude obetovaná za nedávno zosnulého pána JUDr. Ivana Budinského, absolventa pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant v ročníku 1943-1944). Život pána Budinského bol celý život spätý s našim gymnáziom. Bol nielen vynikajúcim študentom, ale významnou mierou sa podieľal...
Smútime za legendou školy
Vážené školské spoločenstvo, priatelia, s hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 97 rokov zomrel pán Ivan Budinský, absolvent nášho pôvodného františkánskeho gymnázia (maturant 1943/1944). Pohreb zomrelého sa uskutoční v stredu 12. januára 2022 o 14,00 na starom cintoríne v Malackách.   Česť...
Smernica o vnútornom režime školy v školskom roku 2021/2022 akt. k 10.01.2022
Vážení rodičia, priatelia, zverejňujeme Vám aktualizovanú smernicu o vnútornom režime školy s farebne vyznačenými zmenami.
Archív noviniek