Literárno-hudobno-dramatické pásmo – prehliadka talentov školy

Literárno-hudobno-dramatické pásmo – prehliadka talentov školy

Facebook
Twitter
LinkedIn
V piatok 9. júna sme preźili krásne chvíle.
V rámci literárno-hudobno-dramatického pásma, ktoré bolo prehliadkou žiackych recitátorských, speváckych, tanečných, hudobných či dramatických talentov sa predstavilo 21 žiakov a dva celé kolektívy tried. Bolo na čo pozerať, bolo čo počúvať. Nikto nešetril potleskom.
Už teraz sa tešíme na budúci rok a ďalšie talenty, ktoré rozšíria rady vystupujúcich.
Deti, bravó!

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...