Program 29. júna 2021

 Program 29. júna 2021

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Milí rodičia, priatelia,
dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021.
Utorok 29. júna 2021
8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy
8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk. roka
9,00 – slávnostná sv. omša (pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla), ukončenie školského roka – online prenos z kostola môžete sledovať na farskom linku, 8.-9.roč. prezenčne, ostatní žiaci z tried.
Po skončení sv. omše bude prebiehať rozlúčka so žiakmi 9. ročníka ZŠ.
Žiaci I. stupňa, ktorí navštevujú ŠKD, po ukončení činnosti v triedach, preberajú vychovávateľky. Rodičia majú povinnosť vyzdvihnúť svoje dieťa do 12,00. Školská jedáleň v tento deň nevarí.
Pripomíname, že v stredu 30. júna 2021 majú žiaci celej školy riaditeľské voľno.
Ďakujeme Vám a prajeme radostné a pokojné letné dni.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Archív noviniek