Program 29. júna 2021

 Program 29. júna 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn
Milí rodičia, priatelia,
dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021.
Utorok 29. júna 2021
8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy
8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk. roka
9,00 – slávnostná sv. omša (pri príležitosti sviatku sv. Petra a Pavla), ukončenie školského roka – online prenos z kostola môžete sledovať na farskom linku, 8.-9.roč. prezenčne, ostatní žiaci z tried.
Po skončení sv. omše bude prebiehať rozlúčka so žiakmi 9. ročníka ZŠ.
Žiaci I. stupňa, ktorí navštevujú ŠKD, po ukončení činnosti v triedach, preberajú vychovávateľky. Rodičia majú povinnosť vyzdvihnúť svoje dieťa do 12,00. Školská jedáleň v tento deň nevarí.
Pripomíname, že v stredu 30. júna 2021 majú žiaci celej školy riaditeľské voľno.
Ďakujeme Vám a prajeme radostné a pokojné letné dni.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

IMG-7560
Naši žiaci sa v novom školskom roku tešia z vynovených a zmodernizovaných kmeňových tried. Počas letných prázdnin prešli viaceré triedy výraznou renováciou, ktorej cieľom bolo vytvoriť esteticky príťažlivé a zmyslovo podnetné prostredie k edukácii. Okrem nových podláh, tabúľ a hygienických kútikov pribudli aj celostenové...
Rudar_A3_CSM
Radi by sme Vám dali do pozornosti športový klub RUDAR, ktorý bude v tomto školskom roku na našej škole viesť krúžok všeobecnej športove prípravy. Všetky potrebné informácie nájdete na plagátoch.
IMG_9134
Dagmar Môťovská, dlhoročná učiteľka matematiky a informatiky, ktorá učí deti od materskej škôlky až po študentov na vysokých školách, bola opäť hosťom našej školy. Lektorka kurzov na rozvoj tímovej spolupráce, komunikácie, vedenia ľudí či motivácie. Venuje sa deťom z detských...
IMG_20230911_132358_1
Pri príležitosti sviatkov Panny Márie sme ju boli pozdraviť, poďakovať jej a poprosiť ju o pomoc a ochranu pre tento školský rok. Po sv. omši s pátrom Michalom sme sa vydali za zábavou do trampolínového parku. Nasýtili sme dušu i...