N á b o j   j u n i o r   2 0 2 3

N á b o j   j u n i o r   2 0 2 3

Facebook
Twitter
LinkedIn

V piatok 24. novembra sa uskutočnila súťaž štvorčlenných tímov v matematike a fyzike s názvom Náboj Junior. Súťaže sa zúčastnilo 1 885 tímov zo siedmich štátov Európy (Belgicko, Česko, Španielsko, Chorvátsko, Holandsko, Poľsko a Slovensko), z toho 482 tímov zo Slovenska, resp. 80 tímov z Bratislavského kraja.

Našu školu reprezentovali dva tímy v zložení:

Tím A – Hana Hrúzová – 9. A, Pavol Leskovský – 9. C, Dominika Miháľová 9. B a Richard Stano – 9.C,

Tím B – Alica Danihelová – 8.A, Natália Fedorová – 8.B, Matej Leskovský – 8.A a Jakub Vrlák – 8.B.

            Žiaci počítali bez prestávky 120 minút a priebežné výsledky súťaže bolo možné sledovať online cez internet. V obrovskej konkurencii 7 540 súťažiacich žiakov aj zo škôl pre mimoriadne nadané školy, žiakov tried a škôl zo zameraním na matematiku, ktorí sa systematicky celoročne na súťaž pripravujú, naši žiaci obstáli výborne. V okrese Malacky skončil náš  Tím A na 1. mieste (v Bratislavskom kraji na 20. mieste , na Slovensku na 74. mieste a medzinárodne na  256. mieste) a  Tím B na 3. mieste. V medzinárodnej konfrontácii len 12,8% tímov získalo viac bodov ako náš Tím A.

            Všetkým žiakom za podaný výkon v súťaži a reprezentáciu školy patrí poďakovanie. Blahoželám im k umiestneniu a v budúcnosti prajem veľa ďalších a ešte väčších úspechov.

RNDr. Jozef Ondrejka, učiteľ matematiky

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

foto1
V stredu 24. januára 2024 sa vybrali naši 7 úspešní piataci z domáceho kola matematickej olympiády na okresné kolo na ZŠ Záhorácka. Bola to pre nich úplne prvá skúsenosť s danou súťažou. Aj napriek malým stresom, ktoré pociťovali ich počas dňa sprevádzal úsmev...
2%z dane_3

2 %

Vážení rodičia a priatelia školy, v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky. Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie...
IMG_20240207_145140
Fašiangy sú obdobím veselosti a zábavy. Aj tento rok sme si pripravili deň plný hudby, tanca a radosti. Deti sa razom zmenili na rôzne rozprávkové postavičky, historické osobnosti, zvieratká alebo osoby rôznych povolaní. Zábavu deťom spestrila aj tombola a sladká...