…“A Slovo bolo u Boha…“  2023/24,  Školské kolo

…“A Slovo bolo u Boha…“  2023/24,  Školské kolo

Facebook
Twitter
LinkedIn

7. decembra 2023, dva týždne pred slávením štedrovečernej večere, sviatku „Slova, ktoré sa stalo Telom“ – sa stretli žiaci a študenti našej školy I.- III. stupňa a 5 kategórií, aby sa podelili o krásu hovoreného slova XXX. ročníka v súťaži …“a Slovo bolo u Boha.

Žiaci prednášali umelecky hodnotné diela kresťanských autorov. Súťažiaci svojim prednesom predviedli krásu tajomstva slova, všetci do svojho úryvku vložili kúsok seba i neba. Počúvanie bolo príjemné, vyberanie víťazov ťažké. Porota v zložení: pani Michaela Makytová, Adriana Sniščáková, Viera Slezáková a Samuel Vrlák (náš študent, maturant, ktorý má veľké skúsenosti a viacero ocenení z recitačných súťaží) na čele s predsedkyňou poroty Mgr. Neužilovou, napokon vybrala postupujúcich súťažiacich, ktorí sa umiestnili na prvých miestach. Taktiež boli udelené 2. a 3. miesta v jednotlivých kategóriách. Súťaže sa zúčastnilo 56 žiakov a študentov našej školy. Prednes poslednej kategórie (gymnázia) prebehol minulý týždeň (kvôli chorobe študentky). Diplomy a ceny sme všetkým recitujúcim slávnostne odovzdali  s p. riaditeľom v spoločenskej miestnosti školy.

Ešte raz srdečne blahoželáme všetkým 56 šikovným recitátorom – a to nielen výhercom, ktorí postupujú do ďalšieho – krajského kola, ale každému, ktorý sa v školskom kole zúčastnil. Krása ovplyvňuje a sprevádza náš život aj vďaka umeleckému slovu.

Obdivovali sme nadšenie a radosť všetkých,  ktorí sa do súťaže zapojili. Veríme, že posedenie „v žltom salóniku“ s čokoládovými i čučoriedkovými muffinkami, koláčikmi, kávou a čajom spríjemnilo vzácne chvíle a navnadilo správnu idylickú adventnú atmosféru.

Naši víťazi, ktorí budú zastupovať našu školu v krajskom kole, 20. februára:

I.       kategória     POÉZIA  (1. – 2. ročník):               Martin Szalay, 1.C

I.       kategória     PRÓZA  (1. – 2. ročník):                Alfréd Šulík, 2.A

II.      kategória    POÉZIA  (3. – 4. ročník):                  Barbora Korčeková, 4.B

II.      kategória    PRÓZA (3. – 4. ročník):                    Kristína Valachová, 4.B

III.      kategória    POÉZIA  (5. – 6. ročník):                 Marko Janík, 5.C

III.      kategória    PRÓZA (5. – 6. ročník):                   Ester Fedorová, 5.A

IV.       kategória    POÉZIA  (7. – 9. ročník):                Hanka Hladíková,  9.A

IV.       kategória    PRÓZA  (7. – 9. ročník):                 Natália Fedorová, 8.B

V.       kategória POÉZIA   (1. – 4. ročník gymnázia)      Marek Sivák, I.G

V.       kategória POÉZIA   (1. – 4. ročník gymnázia):     Liana Nováková, III.G

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

foto1
V stredu 24. januára 2024 sa vybrali naši 7 úspešní piataci z domáceho kola matematickej olympiády na okresné kolo na ZŠ Záhorácka. Bola to pre nich úplne prvá skúsenosť s danou súťažou. Aj napriek malým stresom, ktoré pociťovali ich počas dňa sprevádzal úsmev...
2%z dane_3

2 %

Vážení rodičia a priatelia školy, v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky. Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie...
IMG_20240207_145140
Fašiangy sú obdobím veselosti a zábavy. Aj tento rok sme si pripravili deň plný hudby, tanca a radosti. Deti sa razom zmenili na rôzne rozprávkové postavičky, historické osobnosti, zvieratká alebo osoby rôznych povolaní. Zábavu deťom spestrila aj tombola a sladká...