Zhodnotenie a výsledky okresných olympiád ANJ/NJ 

Zhodnotenie a výsledky okresných olympiád ANJ/NJ 

Facebook
Twitter
LinkedIn

 PK cudzích jazykov v školskom roku 2023/24

PK vyjadrila spokojnosť s výsledkami okresných olympiád v ANJ aj NJ, ktoré sa konali dňa 17. 1. a 18. 1. 2023, kde sme získali krásne výsledky. Vyjadruje pochvalu žiakom a študentom, ktorí  v CJ pracovali, zdokonaľovali sa, čo prispelo k budovaniu ich osobností smerom k budúcim komunikatívnym potrebám, tiež ocenenie, že úspešne reprezentovali školu i seba na olympiádach CJ.

     Všetkým želáme veľa úspechov a síl v krajských kolách olympiád CJ a tiež v ďalšom napredovaní a osvojovaní si komunikatívnych zručností a kompetencií v cudzích jazykoch.

Druh súťaže

Kolo

*)

Meno a priezvisko žiaka Trieda Kateg. Miesto/ úspeš.rieš. Pripravoval(a)
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU   Základná škola  II. stupeň        
Olympiáda A2.1 v anglickom jazyku OK Daniel Ufrla VI.B 1A 4.miesto, ÚR Mgr. Chocholáčková
Olympiáda A2.2 v anglickom jazyku OK  Allexander Možutík IX.A  1B   ÚR Mgr. Šišanová  
OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU   Gymnázium III. stupeň        
Olympiáda B1 v anglickom jazyku OK Lukáš Kožuch, postup do KK II.G 2A 1.miesto, ÚR Mgr. Viera Slezáková 
Olympiáda B2 v anglickom jazyku OK Tereza Tomšová, postup do KK III.G 2B 1.miesto, ÚR Mgr. Viera Slezáková
OLYMPIÁDA v NJ   Gymnázium        

Olympiáda v nemeckom jazyku

OK 
OK 

Lucia Lániková postup do KK,

Lenka Mikulová

Matúš Medrický

Marek Čiljak

I.G

 

 

II.G

 

IV.G

III.G

2A

 

 

2A

 

2B

2B

2.miesto, ÚR

 


4. miesto, ÚR    

 

3.miesto,ÚR

4. miesto, ÚR     

PhDr. Daniela Pavúčková

*) OK – okresné kolo                      KK – krajské kolo                                         ÚR – úspešný riešiteľ      

Vedúca PK: Mgr. Viera Slezáková

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

foto1
V stredu 24. januára 2024 sa vybrali naši 7 úspešní piataci z domáceho kola matematickej olympiády na okresné kolo na ZŠ Záhorácka. Bola to pre nich úplne prvá skúsenosť s danou súťažou. Aj napriek malým stresom, ktoré pociťovali ich počas dňa sprevádzal úsmev...
2%z dane_3

2 %

Vážení rodičia a priatelia školy, v mene spoločenstva našej školy si Vás dovoľujem požiadať o darovanie podielu zo zaplatenej dane z príjmov právnických alebo fyzických osôb cirkevnej Spojenej škole sv. Františka Assiského Malacky. Oprávneným prijímateľom pre našu školu je občianske združenie...
IMG_20240207_145140
Fašiangy sú obdobím veselosti a zábavy. Aj tento rok sme si pripravili deň plný hudby, tanca a radosti. Deti sa razom zmenili na rôzne rozprávkové postavičky, historické osobnosti, zvieratká alebo osoby rôznych povolaní. Zábavu deťom spestrila aj tombola a sladká...