Search

Finančná zbierka podpory vzdelávania ukrajinských detí

Finančná zbierka podpory vzdelávania ukrajinských detí

Finančná zbierka podpory vzdelávania ukrajinských detí

Facebook
Twitter
LinkedIn
Milí rodičia, priatelia,
 
obraciame sa na Vás s prosbou o pomoc pri riešení ukrajinskej situácie na našej škole a zabezpečení kvalitného vzdelávacieho procesu pre tieto deti.
 
V tejto chvíli máme na škole 15 ukrajinských detí, z toho 8 v materskej škole, 5 na ZŠ a 2 na gymnáziu. 
Našim zámerom je vytvoriť pre tieto deti čo najlepšie podmienky pre výučbu. Veríme, že práve normálny a zmysluplný školský režim im pomôže preklenúť náročnú životnú situáciu.
Deti boli zaradené do bežných tried. Okrem vyučovacích hodín s deťmi im pripravujeme jazykový kurz slovenského jazyka a tiež hodiny s ukrajinskými učiteľmi (prezenčné i dištančné). Podarilo sa nám dohodnúť na čiastočnom pracovnom pomere s ukrajinskou kvalifikovanou učiteľkou.
V materskej škole sme vytvorili samostatnú triedu ukrajinských detí, v ktorej pracuje a pomáha s adaptáciou detí jedna ukrajinská mamička. 
 
Finančné možnosti školy ako aj štátna forma podpory nie sú postačujúce, a preto by sme Vás chceli požiadať, v rámci Vašich možností, o zapojenie do finančnej zbierky. Finančné prostriedky budú použité na pokrytie osobných a prevádzkových nákladov súvisiacich so zabezpečením vzdelávacieho procesu .
 
Finančnú podporu môžete poskytnúť v akejkoľvek sume na účet školy či už jednorázovou formou  alebo pravidelným mesačným príspevkom. Do poznámky prosím uveďte ZBIERKA
Budeme Vám vďační za akúkoľvek pomoc
 
Vážime si aj Vašu doterajšiu podporu a záujem, ktorú nám v tomto smere prejavujete.
 
Pevne veríme, že spoločnými silami sa nám podarí celú situáciu zvládnuť a budeme môcť byť aj vďaka Vám nápomocní ľudom, ktorí potrebujú pomoc.
 
ČÍSLO ÚČTU:  SK72 5600 0000 0032 0929 2001
POZNÁMKA: ZBIERKA
 
Srdečná vďaka!

 

Požehnaný a pokojný čas.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

uradnehodiny
Vážení rodičia a študenti, radi by sme Vás informovali, že sekretariát školy bude od 29.7.2024 do 2.8.2024 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Radi sa Vám budeme venovať od 5.8.2024 v čase od 8:00 do 14:00 a od 26.8.2024 v čase...
skolske_pomocky
Zoznam školských pomôcok pre 2. stupeň ZŠ v školskom roku 2024/2025 nájdete v priloženom súbore.
tn_IMG_3308
V piatok sme slávnostne ukončili školský rok pobožnosťou Te Deum, po ktorej pani riaditeľka ocenila niektorých žiakov  za mimoriadne zásluhy v tomto školskom roku.  Ďakujeme všetkým, ktorí nás v tomto školskom roku sprevádzali. Tešíme sa na Vás v septembri! 
20240531_091659
Počas posledného májového týždňa na našej škole maturovalo 18 našich študentov. Túto skúška, ktorá je považovaná za veľkú previerku všetkých doterajších vedomostí a je zároveň naozajstným vyvrcholením štúdia na strednej škole, teda u nás gymnázia, je zároveň symbolickým vstupom do dospelosti. Môžeme s radosťou oznámiť,...