Doplňujúce informácie k prijímacej skúške

Doplňujúce informácie k prijímacej skúške

Doplňujúce informácie k prijímacej skúške

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Vážení rodičia,

na základe aktuálneho usmernenia ministerstva k podmienkam pre konanie prijímacích skúšok Vám oznamujeme nasledovné informácie:

  • do budovy školy môžu vstupovať iba uchádzači o štúdium (rodičia len v prípade sprievodu zdravotne postihnutých osôb), pri vstupe do budovy je uchádzač povinný vykonať dezinfekciu rúk a zdravotný filter realizovaný personálom školy – vizuálna bezdotyková kontrola (červené oči, výtok z nosa a očí, kašeľ) a meranie teploty;
  • v prípade prejavov akútneho respiračného ochorenia nebude uchádzač k skúške pripustený;
  • po celú dobu je uchádzač povinný v priestoroch školy mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško/šál/šatka; respirátor je dobrovoľný);
  • uchádzať sa nepreukazuje negatívnym výsledkom testu ani platnou výnimkou;
  • žiaci budú sedieť po jednom v lavici a medzi pracovnými miestami žiakov bude vzdialenosť min. 2m, prosíme uchádzačov o minimalizáciu stravy a nápojov počas skúšky, osobného kontaktu (vrátane podávania rúk).

V prípade, že sa uchádzač nebude môcť prijímacej skúšky zúčastniť (zdravotné dôvody, karanténna,…), škola určí náhradný termín jej konania tak, aby bol pre týchto uchádzačov prislúchajúci rezervovaný počet miest.

Žiaci v karanténe: zákonný zástupca žiaka podá čestné prehlásenie, že žiak je v karanténe, na základe toho určí riaditeľ školy náhradný termín, na ktorý musí žiak priniesť potvrdenie o karanténe od pediatra.

Žiaci na PN: zákonný zástupca preukáže potvrdením od pediatra nemožnosť žiaka zúčastniť sa prijímacej skúšky, na základe toho určí riaditeľ školy náhradný termín.

Prosíme Vás o bezodkladné oznámenie o neúčasti uchádzača na prijímacej skúške písomným spôsobom.

Po uskutočnení 2. termínu prijímacej skúšky (príp. po náhradnom termíne) škola pošle Rozhodnutie o prijatí/neprijatí uchádzača na štúdium v listinnej podobe na adresu uvedenú na prihláške a tiež elektronicky cez EDUPAGE (príp. na mailovú adresu uvedenú na prihláške). Prijatí uchádzači následne doručia škole (forma: Edupage/mail/poštou/el.schránka) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na tel. čísle 0901 720 084 (p. zástupkyňa Ľubomíra Ružičková).

Ďakujeme Vám!

Prajeme Vám úspešné zvládnutie prijímacej skúšky.

Ďalšie novinky, ktoré by vás mohli zaujímať

Letný tábor ŠKD
V priebehu uplynulého týždňa neostali brány našej školy zatvorené a privítali sme našich prvostupniarov na letnom tábore, ktorý organizovali naše pani vychovávateľky zo školského klubu.  Počasie bolo naozaj krásne a tak si naše deti mohli užiť množstvo aktivít, kopec zábavy, smiechu, šikovných rúk, slnečných dní, vody a vzájomných priateľstiev.
FAIR PLAY hra
Olympijské hry sa začnú v Tokiu 23. júla, ale namiesto toho, aby boli podujatím, ktoré oslavuje najlepšie športové úspechy, budú tohtoročné hry zatienené. Vďaka zmene pravidiel z roku 2015 môžu teraz športovci narodení ako muži súťažiť spolu so ženami v ženských...
Rozlúčka žiakov 9. ročníka
Dlhoročným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojimi učiteľmi a rodičmi, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako opustia jej brány. Tento rok bol v niečom iný, deviataci sa nemohli so všetkými rozlúčiť osobne a preto sme ich mohli sledovať aspoň prostredníctvom videoprenosu počas slávnostnej rozlúčky.  Želáme všetkým našim deviatakom, aby sa im darilo v ich ďalšom štúdiu i v živote.
 Program 29. júna 2021
Milí rodičia, priatelia, dávame Vám do pozornosti program posledného dňa v školskom roku 2020/2021. Utorok 29. júna 2021 8,00 – rozhlasové vysielanie – vyhlásenie ocenených žiakov pochvalou riaditeľom školy 8,05 – odovzdávanie koncoročných vysvedčení, udelenie pochvál triednym učiteľom, zhodnotenie šk....
Archív noviniek